Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси

Предлаганите изменения и допълнения се основават на анализ и преглед на действащите такси от Тарифа № 4 във връзка с Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им (Методиката, ПМС № 1 от 2012 г.), както и приети нормативни промени в действащото


Дата на откриване: 24.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари