Обществени консултации

Техническа спецификация за надграждане на Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на ИКТ и на Регистъра на проектите

Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии (ИСБК) и Регистърът на проектите (РП) са внедрени през юли 2020 г.  и чрез тях се осъществяват на законовите задължения на министъра на електронното управление по реда на чл. 7в, ал.2, т. 10, чл. 7г и чл. 58б от ЗЕУ. Използването на ИСБК и РП осигурява цифровизация на работните процеси, които излизат извън рамките на администрацията на МЕУ и обхващат, както всички административни органи, така и лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.

В процеса на работа с ИСБК и РП е установена необходимост от допълнително усъвършенстване на потребителския интерфейс, оптимизиране на работните процеси и осигуряване на автоматизиран обмен на данни с други външни и вътрешни информационни системи. В рамките на процедурата по надграждане се предвижда усъвършенстване на ИСБК и РП, така че да бъдат подобрени функционалностите им с цел по-улеснена и ефективна експлоатация от страна на потребителите и усъвършенстване на осъществявания реален контрол по целесъобразност на разходите за информационни и комуникационни технология и е-управление в административните органи, на ниво бюджетиране, планиране и изпълнение на проекти и провеждане на обществени поръчки в обхвата на чл. 58а от ЗЕУ. Предвижда се изграждане на нов модул за проверка на стратегии за развитие на електронното управление.

Предвид огромната важност на процеса по цифровизация на държавната администрация и с цел осигуряване на максимална прозрачност в работата на МЕУ, техническата спецификация се публикува за обществена консултация с цел отчитане на приноса и мнението на всички заинтересовани страни преди обявяването на обществената поръчка.


Дата на откриване: 12.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари