Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за криминологични изследвания и за приемане на правилник за неговата дейност

Настоящият проект има за цел да подпомогне функционирането на ефективна съдебна система и справедливо правосъдие. И ефективността на наказателната правораздавателна система, и особено справедливостта при наказването за извършени престъпления са в основата на всяка наказателна политика. За да бъде обаче тази политика адекватна, отразяваща обществените разбирания за престъплението и наказанието, тя следва да се фокусира не само върху последващия отговор на държавата при извършено престъпление, не само върху наказателната репресия, но и върху възможностите за ограничаване на престъпността и причините, които я обуславят. Защото наказателната отговорност, съответно наказанието като най-тежка мярка на държавна принуда, не може и не трябва да бъде главно, а последно средство, използвано от държавата в противодействието на престъпността. С оглед на това провеждането на ефективна наказателна политика, както и преосмислянето й в една или друга посока би било трудно да се случи без достатъчни по обем и обективни криминологични данни за състоянието на престъпността у нас. От една страна, те са необходими за превенция на престъпността, чрез изучаване на причините, която я пораждат и предлагане на мерки за тяхното предотвратяване и ограничаване. От друга, научно обоснованите криминологични анализи са в основата на пропорционалната мяра на наказателна репресия при извършено престъпление, която да постигне справедливост за жертвата и извършителя, и да отговори на обществените очаквания за такава справедливост.


Дата на откриване: 15.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари