Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служит

Проектът на Наредбата предвижда промяна на Методиката - приложение № 4 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-22/2010 г., въз основа на която се определя месечната авансова вноска за консумативни разходи. Тази промяна е продиктувана от постоянно увеличаващите се цени на електроенергия, топлоенергия и газ, която се заплаща като небитов потребител от МО. В допълнение, с проекта се създава нова ал. 6 на чл. 27, която дава възможност слушателите във ВА „Г. С. Раковски“, заварени като наематели на жилище от фонда от Министерството на отбраната към момента на зачисляването им за обучение, да запазят съществуващото наемно правоотношение, в случай че семействата им не са ги последвали при преместването им и продължават да ползват ведомственото жилището. С оглед началото на учебната година в академията, липсата към настоящия момент на такава разпоредба би довела до прекратяване на съществуващи наемни правоотношения за ползвани до момента ведомствени жилища в населени места извън гр. София от бъдещите слушатели и съответно възникване на жилищен проблем за тях и семействата им.

Предвид изложеното проектът се публикува за срок от 14 дни.

 


Дата на откриване: 19.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2022 г. 19:04:23 ч.
nikolaikolev

Нужни са промени в така предложената промяна в наредбата!

Страхотно е, че най-после решихте да промените наредбата и да увеличите компенсационните суми полагащи се на военнослужещите за наеми! И до тук с похвалите.

За град София забелязвам, че в мотивите си сте посочили сайта за имоти: www.imot.bg, интересно ми е след като сте го посочили дали въобще някой си направи труда да погледне какви са цените на наемите там за град София? И за да съм по-конкретен тук говоря за "едночленно семейство". Това, което се предлага на страниците на сайта, от който сте взели някакво ваше измислено ценообразуване, няма нищо общо с пазара на имоти под наем към 21.09.20222г., няма имот, който да бъде отдаван под наем на цена по-малка от 400 лв., да не кажа, че изобщо такива обяви се броят на пръстите на едната ми ръка и ако някой си направи труда да позвъни за тях ще остане "приятно изненадан", че естествено такава обява не съществува или отдавна е била "закупена". Тук идва и най-важната за мен част, прекрасно е, че искате да  вдигнете компенсациите при ползване на жилища под наем от военнослужещите, но моите компенсационни суми ще бъдат вдигнати от 115 лв. които взимам в момента на 200 лв., което е увеличение с 85 лв. или по-малко от 70% докато да речем за 5 членно семейство от 155 лв. което е към сега действащата наредба се увеличава на 690 лв. или увеличение с повече от 445%. И тук въпроса ми е защо с промените в тази наредба аз съм дискриминиран, в цифри конкретно с 375%? Това, че нямам щастието да се оженя и да имам деца трябва ли да води до вашата дискриминация спрямо мен? И то не конкретно към мен, а към всички служители на МО, които са в моето положение? И какво се очаква аз според вас да успея да наема за 200 лв. в град СОФИЯ?

Всички видове жилища били те едностайни, боксониери, гарсониери или с каквото и наименование да ги има в сайта www.imot.bg започват от минимална цена 400 лв., и както написах и по-горе това са най-често фалшиви обяви. По медиите излизате и казвате, че ще увеличите "квартирните" (компенсационните суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне) с 300% за град София и в същото време за мен увеличениeто ще бъде с 70% или 80 лева!  Да, разбирам, че средно като на едните се вдигне с 70%, а на другите с 450% може и да докарате тази процентна сума, но това, че „аз и Иванчо ядем средно 10 кюфтета не означава, че и двамата ядем по 5, защото Иванчо както в случая ще яде 9 кюфтета, а аз ще ям едно“!

Искането ми е конкретно сумите за едночленно, двучленно и тричленно семейство да започват от минимум за град София 400 или 500 лева и да са правопропорционални спрямо увеличението на останалите многочленни семейства (визирам четири, пет и повече членни семейства)!

И пак влезте и вижте сайта, от който взимате информация: www.imot.bg за да бъдете адекватни!

Надявам се да промените наредбата справедливо и да бъдат взети предвид доводите ми и да бъде променена наредбата преди окончателното и приемане, и това, че най-после имаме военен за Министър на отбраната, да покаже желания от всички военнослужещи резултат!

 

23 септември 2022 г. 19:55:35 ч.
g.georgiev

Минимални суми.

   -За областните градове суми под 200лв са нереални / икономически необосновано прекомерно занижени.

     Моето предложение е сумите за едночленно и двучленно семейство да се изравнят и да бъде не по –малко от 200лв. за областните градове.

Така, определената сума, хем ще бъде по-ниска от реалната наемна цена, хем ще съответства в по-пълна степен на мотива:

„Същевременно, определеният размер на компенсационни суми следва да бъде по-нисък от реалния размер на пазарния наем, за да стимулира ползването на ведомствените жилища и да се поддържа тяхната заетост.“

 

23 септември 2022 г. 19:57:46 ч.
g.georgiev

Картотекиране.

-Относно „Преразпределение на населените места по категории“ – се създава прецедент и условия за тълкуване, например:

 Аз служа в 24-та авиобаза, на която и е определен пощенския код на най-близкото населено място( в случая с.Крумово) намиращо се на 5-6км от портала на формированието. Това означава, че според наредбата съм картотекиран в с.Крумово :

Чл. 36. (1) Право на получаване на компенсационни суми имат военнослужещите

и цивилните служители
по чл. 35, които:1.са картотекирани във втора група като нуждаещи се от жилище в населеното място, в което служат (работят), по реда на глава втора, раздел II“

    Аз живея под наем в гр.Пловдив, според новата промяна ще ми се изплаща определената сума за с.Крумово, тъй като съм картотекиран в с.Крумово , а не в гр.Пловдив, ( това е логиката, разбирането и тълкуването на отговорните цивилните служители от компетентните за каротекирането агенции и никой не може да им каже да мислят по друг начин), което е дискриминационно. Също така според справка от сайта имот.бг/, актуална към 23.09.2022 г. единствените имоти в с. Крумово, които се отдават за наемане, са промишлени помещения.

   Дори и да искам да ме картотекират в гр. Пловдив- няма как да стане – в наредбата е написано :„населеното място, в което служат (работят)“

    По същата причина, ми се полага ведомствено жилище в с.Крумово- само дето още не сте го построили…. и едва ли някога ще го направите.

    На фона на това в гр.Пловдив започна един голям строеж, по ирония на съдбата там където някога е била вертолетната авиобаза, там ще има и ведомствени жилища за военнослужещи(поне според един бивш министър на отбраната), съгласно разпоредбите на сегашната/действащата наредба само колегите, които служат/работят в гр. Пловдив ще могат да се възползват / имат право да кандидатстват за новостроящите се жилища...

                       Има и друг начин - да се премести авиобазата в гр.Пловдив...

или да се промени наредбата в частта указваща/уреждаща къде да се картотекира военнослужещият( цивилен служител).

        Предлагам следната промяна на наредбата касаеща картотекирането:

Навсякъде, където е заложено „населеното място, в което служат (работят)  да се промени на: „ в най близките населени място( в границите на гарнизона, в който служат), в които има ведомствени жилища.“

                                             Иначе се получава следното:

    Преди време имаше обява за ведомствени жилища в гр.Пловдив ( с необходимост за ремонт), за които кандидатстваха колеги от двете авиобази и сухопътни войски( намиращи се в гр.Пловдив), съответни кандидатите бяха по-малко от жилищата!!!

Колегите от сухопътни войски взеха каквото им хареса, военнослужещите от авиобазите бяха деквалифицирани, защото на картотеката им пишеше - с.Крумово и с.Труд.   

 Това е логиката на цивилните служители, които изпълняват дословно волята на законодателя отразена в Наредбата!!!!  Може би според тях авиационна база трябва да е разположена в центъра на областен град, за да се картотекира военнослужещият в същият град?.....

      Не знам, искрено се надявам да не е така.

 

28 септември 2022 г. 10:11:43 ч.
borisov_88

НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОРЕЦИЯ В РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИОННИТЕ СУМИ

От така предложените промени в наредбата е видно, че за град София предложената промяна в стойностите на изплащаните суми за живущите на свободен наем е следната:

 1. За едночленно семейство от 115 лв. на 200 лв., което е увеличение със 74%.
 2. За двучленно семейство от 125 лв. на 275 лв., което е увеличение със 120%.
 3. За тричленно семейство от 135 лв. на 425 лв., което е увеличение със 215%.
 4. За четиричленно семейство от 145 лв. на 450 лв., което е увеличение със 210%.
 5. За петчленно семейство от 170 лв. на 690 лв., което е увеличение със 306%.

Също така е предвидено за едночленно семейство едностаен апартамент, за дву-, три- и четиричленно семейство – двустаен апартамент и за петчленно – тристаен апартамент.

Според горепосочената информация можем да направим заключението, че ако повишението на компенсационните суми коренспондира с промените в наемните цени, то би следвало промяната в наемните цени да е следната:

 • за едностайни апартаменти – увеличение със 74%;
 • за двустайни апартаменти – увеличение със 182% (усредненият процент за дву-, три- и четиричленно семейство);
 • за тристайни – с 306%.

Същото обаче не отговаря на действителността, защото ако се направи съпоставка между разликите в наемните цени на едно-, дву- и тристайни жилища ще се види, че те не са такива. За това и в настоящата наредба разликата е минимална (по 10 лв. за член на семейство).

Имайки предвид гореизложеното и това, че усредненият процент на увеличение е 185%, предлагам:

За град София увеличението на сумите да бъде със 185% за всички, а именно:

 1. За едночленно семейство от 115 лв. на 330 лв.
 2. За двучленно семейство от 125 лв. на 360 лв.
 3. За тричленно семейство от 135 лв. на 390 лв.
 4. За четиричленно семейство от 145 лв. на 420 лв.
 5. За петчленно семейство от 170 лв. на 490 лв.

По този начин ще бъде избегнато ощетяването на семействата с по-малък брой членове на семейство, защото сумата от 200 лв. за едночленно и 275 лв. за двучленно семейство не кореспондира с действителността. За тричленно семейство пак е предвиден двустаен апартамент, но сумата е 425 лв. За едно и също жилище това е разлика от 150 лв. в която няма никаква логика.