Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служит

Проектът на Наредбата предвижда промяна на Методиката - приложение № 4 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-22/2010 г., въз основа на която се определя месечната авансова вноска за консумативни разходи. Тази промяна е продиктувана от постоянно увеличаващите се цени на електроенергия, топлоенергия и газ, която се заплаща като небитов потребител от МО. В допълнение, с проекта се създава нова ал. 6 на чл. 27, която дава възможност слушателите във ВА „Г. С. Раковски“, заварени като наематели на жилище от фонда от Министерството на отбраната към момента на зачисляването им за обучение, да запазят съществуващото наемно правоотношение, в случай че семействата им не са ги последвали при преместването им и продължават да ползват ведомственото жилището. С оглед началото на учебната година в академията, липсата към настоящия момент на такава разпоредба би довела до прекратяване на съществуващи наемни правоотношения за ползвани до момента ведомствени жилища в населени места извън гр. София от бъдещите слушатели и съответно възникване на жилищен проблем за тях и семействата им.

Предвид изложеното проектът се публикува за срок от 14 дни.

 


Дата на откриване: 19.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2022 г. 19:04:23 ч.
nikolaikolev

Нужни са промени в така предложената промяна в наредбата!

Страхотно е, че най-после решихте да промените наредбата и да увеличите компенсационните суми полагащи се на военнослужещите за наеми! И до тук с похвалите.

За град София забелязвам, че в мотивите си сте посочили сайта за имоти: www.imot.bg, интересно ми е след като сте го посочили дали въобще някой си направи труда да погледне какви са цените на наемите там за град София? И за да съм по-конкретен тук говоря за "едночленно семейство". Това, което се предлага на страниците на сайта, от който сте взели някакво ваше измислено ценообразуване, няма нищо общо с пазара на имоти под наем към 21.09.20222г., няма имот, който да бъде отдаван под наем на цена по-малка от 400 лв., да не кажа, че изобщо такива обяви се броят на пръстите на едната ми ръка и ако някой си направи труда да позвъни за тях ще остане "приятно изненадан", че естествено такава обява не съществува или отдавна е била "закупена". Тук идва и най-важната за мен част, прекрасно е, че искате да  вдигнете компенсациите при ползване на жилища под наем от военнослужещите, но моите компенсационни суми ще бъдат вдигнати от 115 лв. които взимам в момента на 200 лв., което е увеличение с 85 лв. или по-малко от 70% докато да речем за 5 членно семейство от 155 лв. което е към сега действащата наредба се увеличава на 690 лв. или увеличение с повече от 445%. И тук въпроса ми е защо с промените в тази наредба аз съм дискриминиран, в цифри конкретно с 375%? Това, че нямам щастието да се оженя и да имам деца трябва ли да води до вашата дискриминация спрямо мен? И то не конкретно към мен, а към всички служители на МО, които са в моето положение? И какво се очаква аз според вас да успея да наема за 200 лв. в град СОФИЯ?

Всички видове жилища били те едностайни, боксониери, гарсониери или с каквото и наименование да ги има в сайта www.imot.bg започват от минимална цена 400 лв., и както написах и по-горе това са най-често фалшиви обяви. По медиите излизате и казвате, че ще увеличите "квартирните" (компенсационните суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне) с 300% за град София и в същото време за мен увеличениeто ще бъде с 70% или 80 лева!  Да, разбирам, че средно като на едните се вдигне с 70%, а на другите с 450% може и да докарате тази процентна сума, но това, че „аз и Иванчо ядем средно 10 кюфтета не означава, че и двамата ядем по 5, защото Иванчо както в случая ще яде 9 кюфтета, а аз ще ям едно“!

Искането ми е конкретно сумите за едночленно, двучленно и тричленно семейство да започват от минимум за град София 400 или 500 лева и да са правопропорционални спрямо увеличението на останалите многочленни семейства (визирам четири, пет и повече членни семейства)!

И пак влезте и вижте сайта, от който взимате информация: www.imot.bg за да бъдете адекватни!

Надявам се да промените наредбата справедливо и да бъдат взети предвид доводите ми и да бъде променена наредбата преди окончателното и приемане, и това, че най-после имаме военен за Министър на отбраната, да покаже желания от всички военнослужещи резултат!

 

23 септември 2022 г. 19:55:35 ч.
g.georgiev

Минимални суми.

   -За областните градове суми под 200лв са нереални / икономически необосновано прекомерно занижени.

     Моето предложение е сумите за едночленно и двучленно семейство да се изравнят и да бъде не по –малко от 200лв. за областните градове.

Така, определената сума, хем ще бъде по-ниска от реалната наемна цена, хем ще съответства в по-пълна степен на мотива:

„Същевременно, определеният размер на компенсационни суми следва да бъде по-нисък от реалния размер на пазарния наем, за да стимулира ползването на ведомствените жилища и да се поддържа тяхната заетост.“

 

23 септември 2022 г. 19:57:46 ч.
g.georgiev

Картотекиране.

-Относно „Преразпределение на населените места по категории“ – се създава прецедент и условия за тълкуване, например:

 Аз служа в 24-та авиобаза, на която и е определен пощенския код на най-близкото населено място( в случая с.Крумово) намиращо се на 5-6км от портала на формированието. Това означава, че според наредбата съм картотекиран в с.Крумово :

Чл. 36. (1) Право на получаване на компенсационни суми имат военнослужещите

и цивилните служители
по чл. 35, които:1.са картотекирани във втора група като нуждаещи се от жилище в населеното място, в което служат (работят), по реда на глава втора, раздел II“

    Аз живея под наем в гр.Пловдив, според новата промяна ще ми се изплаща определената сума за с.Крумово, тъй като съм картотекиран в с.Крумово , а не в гр.Пловдив, ( това е логиката, разбирането и тълкуването на отговорните цивилните служители от компетентните за каротекирането агенции и никой не може да им каже да мислят по друг начин), което е дискриминационно. Също така според справка от сайта имот.бг/, актуална към 23.09.2022 г. единствените имоти в с. Крумово, които се отдават за наемане, са промишлени помещения.

   Дори и да искам да ме картотекират в гр. Пловдив- няма как да стане – в наредбата е написано :„населеното място, в което служат (работят)“

    По същата причина, ми се полага ведомствено жилище в с.Крумово- само дето още не сте го построили…. и едва ли някога ще го направите.

    На фона на това в гр.Пловдив започна един голям строеж, по ирония на съдбата там където някога е била вертолетната авиобаза, там ще има и ведомствени жилища за военнослужещи(поне според един бивш министър на отбраната), съгласно разпоредбите на сегашната/действащата наредба само колегите, които служат/работят в гр. Пловдив ще могат да се възползват / имат право да кандидатстват за новостроящите се жилища...

                       Има и друг начин - да се премести авиобазата в гр.Пловдив...

или да се промени наредбата в частта указваща/уреждаща къде да се картотекира военнослужещият( цивилен служител).

        Предлагам следната промяна на наредбата касаеща картотекирането:

Навсякъде, където е заложено „населеното място, в което служат (работят)  да се промени на: „ в най близките населени място( в границите на гарнизона, в който служат), в които има ведомствени жилища.“

                                             Иначе се получава следното:

    Преди време имаше обява за ведомствени жилища в гр.Пловдив ( с необходимост за ремонт), за които кандидатстваха колеги от двете авиобази и сухопътни войски( намиращи се в гр.Пловдив), съответни кандидатите бяха по-малко от жилищата!!!

Колегите от сухопътни войски взеха каквото им хареса, военнослужещите от авиобазите бяха деквалифицирани, защото на картотеката им пишеше - с.Крумово и с.Труд.   

 Това е логиката на цивилните служители, които изпълняват дословно волята на законодателя отразена в Наредбата!!!!  Може би според тях авиационна база трябва да е разположена в центъра на областен град, за да се картотекира военнослужещият в същият град?.....

      Не знам, искрено се надявам да не е така.

 

28 септември 2022 г. 10:11:43 ч.
borisov_88

НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОРЕЦИЯ В РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИОННИТЕ СУМИ

От така предложените промени в наредбата е видно, че за град София предложената промяна в стойностите на изплащаните суми за живущите на свободен наем е следната:

 1. За едночленно семейство от 115 лв. на 200 лв., което е увеличение със 74%.
 2. За двучленно семейство от 125 лв. на 275 лв., което е увеличение със 120%.
 3. За тричленно семейство от 135 лв. на 425 лв., което е увеличение със 215%.
 4. За четиричленно семейство от 145 лв. на 450 лв., което е увеличение със 210%.
 5. За петчленно семейство от 170 лв. на 690 лв., което е увеличение със 306%.

Също така е предвидено за едночленно семейство едностаен апартамент, за дву-, три- и четиричленно семейство – двустаен апартамент и за петчленно – тристаен апартамент.

Според горепосочената информация можем да направим заключението, че ако повишението на компенсационните суми коренспондира с промените в наемните цени, то би следвало промяната в наемните цени да е следната:

 • за едностайни апартаменти – увеличение със 74%;
 • за двустайни апартаменти – увеличение със 182% (усредненият процент за дву-, три- и четиричленно семейство);
 • за тристайни – с 306%.

Същото обаче не отговаря на действителността, защото ако се направи съпоставка между разликите в наемните цени на едно-, дву- и тристайни жилища ще се види, че те не са такива. За това и в настоящата наредба разликата е минимална (по 10 лв. за член на семейство).

Имайки предвид гореизложеното и това, че усредненият процент на увеличение е 185%, предлагам:

За град София увеличението на сумите да бъде със 185% за всички, а именно:

 1. За едночленно семейство от 115 лв. на 330 лв.
 2. За двучленно семейство от 125 лв. на 360 лв.
 3. За тричленно семейство от 135 лв. на 390 лв.
 4. За четиричленно семейство от 145 лв. на 420 лв.
 5. За петчленно семейство от 170 лв. на 490 лв.

По този начин ще бъде избегнато ощетяването на семействата с по-малък брой членове на семейство, защото сумата от 200 лв. за едночленно и 275 лв. за двучленно семейство не кореспондира с действителността. За тричленно семейство пак е предвиден двустаен апартамент, но сумата е 425 лв. За едно и също жилище това е разлика от 150 лв. в която няма никаква логика.

01 октомври 2022 г. 15:28:26 ч.
IvanGeorgiev

Променете наредбата!

Браво бе! Значи аз като лейтенант прясно разпределен в гр. София ще взимам 200 лв. Как го сметнахте, че 200 лв се полагат на едночленно семейство? Прочетохте ли някъде като гледахте тоя прословут сайт дето го цитирате www.imot.bg, че наема ще ми го намалят на половина ако съм „едночленно семейство“? Най-малкия наем в София е 500 лв, а вие ще ми давате 200. В същото време кой има 5 членно семейство? Ще ви кажа кой само АПЗ-та. Демек аз като лейтенант, а пък за редника да не говоря със стартова заплата 1000 лв, ще трябва да получаваме по 200 лева, докато дядо Полковник с 3 деца (или пък някое друго АПЗ, че понякога има и под званието полковник) ще взима 690 лв? Разбирам, че на тия хора са им малко парите, все пак взимат само заплата, пенсия(която и без друго постоянно им увеличават и на някои е стигнала сума по-голяма от заплатата им), командирски, някой дори взимат и мотивационни заради това, че са мегаценните кадри и ще седят в армията до предел (който естествено искат да им бъде вдигнат, че малко години им се вижда службата при тия прекрасни за тях условия) или както става в повечето случаи до памперс (като цивилни служители). И пак ръководството прави наредба, в която да ги подпомага! Да разбирам, едвам се справят тия хорица с по 4000-5000 лв месечно, а лейтенанта и редника следва да бъдат мотивирани с по 200 лв или 3.5 пъти по-малко явно за да могат същите (лейтенанта и редника) да си потърсят нова или допълнителна работа, къде се бутат те да служат в полу-пенсионираната ни армия?

Направете го честно, стига вече с това дундуркане на старци в БА! А именно:

едночленно семейство в гр. София 500 лв.;

двучленно семейство: 550 лв.;

тричленно семейство 600 лв.;

четиричленно семейство 650 лв.;

и петчленно семейство 690 лв (или 700 за да е правопропорционално), защото, когато се наема жилище под наем всеки търси цена за жилището отдавано под наем, никой не ме пита сам ли ще живея с жена ми ли, или и с детето ни! И почнете да мислите вече за подмладяване на състава иначе ще станем по-смешни и от Русия след мобилизацията, всякакви старци да ходят с автоматите подпирайки се на бастуните барабар с телковете, но за разлика от тяхната мобилизационна група, то при нас това е „професионалната ни армия“!

 

01 октомври 2022 г. 19:14:04 ч.
Stpetrov

!!!!

Честито на "дядо полковник". Отново най-много за него. Наредбата не е от значение, важното е че тавана на пенсиите е 3400 лева от днес.... вече освен АПЗ, ще трябва да им се добави и "К" за квартирни... Така предложен текста е дискриминационен... не се отчита, че най-голяма необходимост от жилище имат младите лейтенанти и войници, а те няма как да имат 4 или петчленни семейства.

02 октомври 2022 г. 16:24:13 ч.
Skorcheliev

Предоставяне на възможност на несемейните офицери, да западят ведомствените си жилища

 • В чл. 27 се създава нова ал. 6:

Слушателите по ал. 1, т. 5, заварени като наематели на жилища или жилищни помещения в общежитие от жилищния фонд на Министерството на отбраната, запазват за срока на обучението си съществуващото наемно правоотношение, в случай че семейството му не го е последвало в преместването му. Обстоятелствата по тази алинея се декларират в свободен текст пред Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Съгласно този текс, офицерите, които не са семейни не могат да се възползват от тази алинея, което е глупаво и недообмислено!

Щепоставя моя казус, преди да дам предложение!

Освобождавам жилището, предоставено от МО в гр. Варна, за да уча във ВА "Г.С.Раковски", намираща се в гр. София, тъй като нямам право го запазя.Ще бъда настанен в общежитие в гр. София. Към края на първи семестър ми предстои период на обучение във ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", намиращо се в гр. Варна (там, където до преди 4 месеца съм имал жилище). За периода в който съм във ВВМУ(а той е около месец и половина), ще бъда настанен в общежитията на ВВМУ (супер, поне няма да съм на улицата). Март месец се връщам във ВА в гр. София до дипломирането.Дипломирам се (супер, нали?!) и както се случва в 99% от случаите(завършилите ВА се разпределят на сужба в гр.Варна), започвам да служа в гр. Варна.Следва ходене по мъките:търсене на квартира, картотекиране, кандидатстване отново за жилище, собственост на МО (ако успея да се уредя с такова) на което наново да правя ремонт. Това е изключително "мотивиращо". Какво трябва да направя, за да запазя жилището? да се ожена за първата срещната жена? 

Като допълнение към моя казус, искам да кажа, че съм вложил и не малка сума за известни ремонти на предоставения апартамент, който аз трябва да оставя.

Преддлагам, текста да се промени така, че да задоволи нуждите и на несемейните военнослужещи. Текста да се сформира така, че всеки офицер, постъпил за обучение във ВА, да има възможност да запази апартамента, предоставен от МО. Също така да се предостави възможност същият да ползва и общежитие в гр. София за периода на обучение. Предоставения апартамент да се освобождава единствено при разпределение след дипломирането в друг гарнизон.

Промяната на наредбата ще даде допълнителна мотивация на офицерите, за да следват тяхното кариерно развитие. Макар и негласно се знае, че много офицери са си спряли кариерното развитие порати битов характер.

02 октомври 2022 г. 16:39:43 ч.
Skorcheliev

Промяна на наредба Н-22

Заложената промяна по никакъв начин не помага на офицерите, които не са семейни!

Редно е, да се промени текста така, че приетите във военната академия да могат да запазят жилището си и да могат им бъде осигурено общежитие за периода на обучение. Жилището да се освобождава СЛЕД завършване на академията, АКО военнослужещите са разбределени в гарнизон, различен от този, където се намира жилището.

Промяната на текста в тази насока ще реши част от проблемите от битов характер на военнослужещите.

02 октомври 2022 г. 17:21:01 ч.
kokopetrov88

нужда от промяна

с

02 октомври 2022 г. 17:51:45 ч.
kokopetrov88

критика към наредба Н-22

Вярвам, че тази наредба е мислена от състав, състоящ се от 80% + АПЗта, демотивирани от дългогодишната служба, крепени от добрите финансови средства(аванс,пенсия,заплата...)Господа "КАПАЦИТЕТИ"!!!Кога ще започнете да си вършите работата съвестно? Вашата задача, като членове на комисията, захванала се да оправя кадрови проблеми е да ги оправи въпросните проблеми...а не да създава нови, или да ги решава частично! Знам, че на никой не му пука какво става в армията, защо не постъпват нови кадри...Всеки се оплаква от състоянието на цялата армия, но малко са тези , които реално се опитват да направят нещо стойностно, като най-често съвестните служители биват спъвани от големи "капацитети" с големи пагони и голяма власт.....ами хайде по-добре спрете да " помагате" че вашата помощ май повече клони към вреда. Отчитането на дейност е фактическото което се получава....май....съдейки по резултатите. искате да помогнете?! Ами направете го! Седнете и помислете...поне малко. Не е нужно да се напрягате много. 

По същество, Направете си равносметка, как вървят квартирите на пазара и тогава калкулирайте възнагражденията. Въпросните " квартирни пари" трябва да покриват минимум 50% от средната пазарна стойност на квартирите в дадения район за размера жилище, което се полага на военнослужещия, съобразено с броя на членовете на семейството му. Имайки предвид, че цените в различните градове са различни, за по-големите трябва да е поне 60% за да изпитат военнослужещите някаква облага от това, да са военнослужещи.

Коригирайте текстовете така, че всички военнослужещи да могат да ползват правото си на квартирни пари в зависимост от местоположението на поделенията, местоживеенето и други фактори, които създават най-различни казуси!

Променете текстовете за военнослужещите, които имат желание за развитие при приемане на обучение във ВА,  да могат да се възползват от услугите, които предоставя агенция Военни клубове и военно почивно дело. Да могат да ползват жилището, което им е предоставено за времето на обучение, дори и да са несемейни.Също така да могат и да ползват общежитие за времето на обучение. На всички Ви е ясно, че обучението във ВА е сравнително краткотраен процес. Много военнослужещи се връщат на работа в същите градове, където са били и преди академията.Въпросният проблем с освобождаването на ведомствено жилище е възспирало много военнослужещи да поемат пътя нагоре към кариерното развитие. С текущата промяна този казус не се разрешава за несемейните военнослужещи.

Има два варианта:

-На вас изобщо не ви дреме за резултатите от вашия " труд" ;

-На вас не ви достига капацитета, да оформите текстовете на документите така, че да са наистина полезни.

Изказвам това мое мнение с възмущение от наблюденията ми относно труда и резултатите на офицери на ръководни постове. 

03 октомври 2022 г. 16:43:28 ч.
Кирилл

Социална политика за всички

Да пиша ме провокира Skorcheliev. Безумно нахалство!

И аз съм от Варна и не мога да се доредя до жилище - явно от такива ...

Даже съм двучленно семейство и чакаме дете. Надявам се скоро да получа жилище, а за сега съм доволен от новия размер компенсацоинни.

Предвид писанието на Skorcheliev, моля да дадете право и на живеещите под наем, за периода на обучението им във ВА "Раковски", независимо от броя на членовете семейство, да получават компенсационни суми, т.е. обучаемите слушатели ще могат да запазят ползваното под наем жилище, още повече ако са самейни - семействата им ще продължат да ги ползват необезпокоявани за краткия период на обучение в София. Естествено, в София ще ползват и общежитие. Това е социална политика за всички, а не само за Skorcheliev.

И още, промяната за слушателите важи ли и за обикновените наемматели на жилища от МО? Ако не важи, защо има такава дискриминация - едните избират едва ли не, а другите ..? 

03 октомври 2022 г. 19:03:47 ч.
Skorcheliev88

Промяна на наредба Н-22

Кирилл,редно ли е да освободя жилището, след като съм се устроил там и съм вложил пари за ремонт? И то при положение, че ще се връщам на служба във Варна. Освен това, по време на обучението си пак ще имам период, в който ще съм във Варна. Съжалявам, че не си успял да си вземеш ведомствен апартамент, но това смятам, че и до голяма степен е и твой проблем. Толкова години тези жилища не се заемаха поради факта, че повечето от тях имаха нужда от солидна сума пари за ремонт. Искаш да кажеш, че заради общо 6-7 месеца отсъствие да оставя отремонтиран апартамент за да може някой друг да се нанесе наготово?! 

Също така, не съм казал, че искам промяната на наредбата да се отнася само за мен, а за всички, които искат да се развиват в армията. Така написан текста дискриминира несемейните ползватели на жилища, собственост на МО. С предния коментар просто изложих моя казус. 

Предложението ми е да се промени текста от наредбата така, че всички военнослужещи проявили желание за кариерно развитие, да имат правото да запазят жилището което ползват, а не да се отнася само до семейните военнослужещи.

По никакъв начин не смятам, че това е егоистично, при положение , че ще се връщам на служба в същият град. Ако след завършване на ВА бъда разпределен примерно в гр. Карлово, тогава няма логика да запазя апартамента във Варна след това.

03 октомври 2022 г. 23:39:09 ч.
Hristiyan

Необходими са допълнителни промени в наредбата!

Разбирам, че със създаването на новата ал.6 се цели преодоляването на фундаментален проблем, касаещ военнослужещите, но той отново остава неразрешим. Промяната гласи:  Слушателите по ал.1, т5. Заварените като наематели на жилища или жилищни помещения в общежития от жилищния фонд на Министерството на отбранат, запазват за срока на обучението си съществуващото наемно правоотношение, в случай, че семейството му не го е последвало в преместването му. По този начин написано следва да си направим изводът, че поощрени ще бъдат само военнослужещите, постъпващи за обучение във ВА, които имат семейства, но какво се случва с eдночленните семейства. Аз например не бих кандидатствал в Академия, понеже ведомственото жилище ще ми бъде отнето и целия багаж и всичко, което имам къде трябва да бъде оставено, на улицата ли. Защото наистина това се случва, офицерите нямат дом, където да се приберат, след като освободят ведомственото жилище. За съжаление научих този проблем от други колеги, които поради същите причини са избрали да се откажат от кариерното си развитие само за да запазят жилището си. Това за мен не е справедливо спрямо военнослужещите, които нямат семейства и по този начин не се защитават интересите на офицерите в армията. В това отношение съм напълно съгласен с другите колеги, които също са възмутени от тази наредба, която ги ощетява. В крайна сметка трябва да се чуе и мнението на хората, които са потърпевши от недостатъците на въпросната наредба и мерки да бъдат взети за допълнение и изменение, които да задоволят наравно както семействата, така и единствени служители.

Другият ми проблем е насочен към осигуряването на жилище след получаването на първо офицерско звание ‘’лейтенант’’. Получава се така, че военнослужещите завършват примерно в петък или събота, а в понеделник вече по разпределение трябва да бъдат на първото си работно място, като този избор е по нежелание на военнослужещия. Премества се човек на примерно 300-400 км от родното си място в мястото на назначението и има ден-два, за да си намери квартира, понеже МО не ти осигурява такова. Военнослужещият си наема квартира, като наемът е в пъти по-висок от уж ‘’обновените’’ квартирни и се сключва договор за 12 месеца, като се заплаща депозит. В този договор е записано, че при нарушаването му депозитът остава за наемодателят. След втория месец от завършването и с хиляди усилия, посветени в  търсене и наемане на квартира, следва картотекиране, за да се получават квартирни пари, или евентуално кандидатстване за ведомствено жилище. Обаче понеже на военнослужещия не му е било предложено жилище още на първите му дни след назначаването му, за да не остане на улицата, той решава да си наеме квартира сам и да остане в нея. След няколко месеца обаче ти предлагат ведомествено жилище, което дори не е годно за живеене и се нуждае от няколко хиляди за ремонт и обзавеждане, и ако откажеш, по закон ти спират квартирните пари. По-голям парадокс от това бих казал, че няма и не забравяйте, че завършват много офицери, които са сираци, или се грижат за болни родители и не могат да си позволят примерно в София да заплатят 600 лева квартира, 600 лева за депозит (а в много слачаи и два депозита) и 300 лева за агенция, което прави 1500 общо.

На последно място се надявам да се оправи разочароващата промяна на квартирните пари, която отново дискриминира служителите без семейства и тези средства са крайно недостатъчни и нямат нищо общо с двойното и тройното увеличение, което беше обещано. Тридесет и пет лева увеличение във Варна, Бургас и Пловдив, където квартирите са по 600 лева. За един войник или сержант просто не искам дори да си представям как оцелява.

В заключение, надявам се, че ще се вслушате в тази група хора, които са най-ощетени и пишат в момента от личен опит. Предлагам военнослужещите, които постъпват за обучение във ВА да запазят ведомственото си жилище и да им бъде предоставено общежитие в София чрез изменение на наредбата. По този начин ще помогнете на много военнослужещи и ще се премахне  спирането на  кариерното им  развитие поради този повод