Обществени консултации

Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“

На основание чл. 26, ал.3 и 4 от ЗНА, всички заинтересовани лица могат да подадат предложения и становища по така предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение. Становищата могат да се внасят в Община Белене, гр.Белене, ул.”България” № 35, е-mail: obshtina@belene.egov.bg

 


Дата на откриване: 19.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 19.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари