Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове

Проектът на нова Инструкция за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове цели въвеждането на ред за извършване на гранични проверки в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз и с Кодекса на шенгенските граници по отношение проверките в базите данни спрямо граждани на ЕС и граждани на трети страни. Новата инструкция ще подпомогне работата на служителите на граничните контролно-пропускателни пунктове при изпълнение на служебните им задължения, чрез указване на реда и последователността на действията им и организационните мерки, които следва да предприемат по отношение на всяко преминаващо през държавната граница лице, с цел установяване на неговата самоличност, наличието на необходимите условия за преминаване през държавната граница и липсата на мерки, ограничаващи движението му. С инструкцията се уреждат също редът и последователността за извършване на гранични проверки на превозните средства и на предметите във владение на лицата, като част от граничната проверка.


Дата на откриване: 19.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари