Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица

На основание чл.5, ал.7 от ЗЗЛЗВНП при изпълнение на специалната защита Бюрото по защита на застрашени лица може да иска съдействие от всички органи, което не може да бъде отказано. За изпълнението на дейностите на Бюрото по защита на застрашени лица е предвидено основание чл. 5, ал. 8 ЗЗЛЗВНП министърът на правосъдието да издава съвместни инструкции за взаимодействие с органите на държавна власт. На основание цитираната разпоредба и във връзка с необходимостта от уреждане на реда и предпоставките за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица е изготвен проект на съвместна инструкция. С приемането на акта ще се осигури необходимата нормативна рамка за взаимодействие и сътрудничество между МП и МО при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица.


Дата на откриване: 20.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари