Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ се цели изпълнението на мярка ,,Влизане в сила на законодателни изменения в Закона за правната помощ (Q4/2022)“, заложена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Измененията в действащата нормативна уредба са насочени към подобряване на достъпа до правосъдие, чрез осигуряването на по-благоприятни условия, които се състоят в следното:

  • Гарантиране на достъпа до правосъдие на гражданите, чрез използването на съществуващите видове правна помощ в извънсъдебни производства и процедури за извънсъдебно решаване на спорове.
  • Разширяване на кръга от лица със специфичен профил, имащи  достъп до системата за правна помощ.
  • Освобождаване на гражданите от заплащане на съдебни такси и разноски по граждански и административни производства по преценка на съда, в случаите когато им е допусната правна помощ, по социални причини, установени с документи от съответните органи и невъзможност да заплатят за защита от упълномощен адвокат .
  • Освобождаване на гражданите по всички видове производства от възстановяването на разноските за правна помощ в полза на НБПП.
  • По-висока ефективност на процедурите, касаещи правната помощ.

 


Дата на откриване: 20.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари