Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията

Предлаганата промяна в Наредба № Iз-1031 от 2011 г. е свързана с изменението на чл. 4, ал 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 100 от 2020 г. Нормата касае направените трайно негодни за употреба, чрез дезактивиране огнестрелни оръжия посочени в чл. 4, ал. 2, т. 1 от закона. С направената промяна в закона е регламентирано, че огнестрелно оръжие, направено трайно негодно за употреба чрез дезактивиране, при което всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са в състояние на необратима нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба се удостоверява с издаване на констативен протокол и маркиране на дезактивираните огнестрелни оръжия от лицата по чл. 133 от ЗОБВВПИ при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 91, ал. 3 от ЗОБВВПИ, а именно Наредба № Iз-1031 от 2011 г. и със сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403. Също така в закона е въведено и понятието „оръжейна сбирка“. В този смисъл е необходимо Наредба № Iз-1031 от 2011 г. да бъде приведена в съответствие с визираните промени в закона.


Дата на откриване: 30.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари