Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието

Проектът на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието е във връзка с измененията на Закона за съдебната власт (ЗСВ), обнародвани в ДВ, бр. 50 от 2012 г. ЗСВ предвижда, че в Министерство на правосъдието се изгражда и поддържа "Централна база данни "Съдимост". В изпълнение на Инициативата на Съвета за административна реформа, Министерство на правосъдието следва да осигури възможност за издаване на свидетелство за съдимост по електронен път. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2013 г.


Дата на откриване: 25.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари