Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Предложеният законопроект има за цел да транспонира в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право, с която се изменя Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право.

В тази връзка са предложени изменения и допълнения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон, с които се разширява обемът на информацията относно български дружества и съответно относно чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в България, която информация ще се обменя посредством системата за взаимно свързване на регистрите.

На законово ниво е предложено да се установи правната възможност за въвеждане изискването на Директивата на образци за учредителни актове на дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност.

 


Дата на откриване: 5.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари