Обществени консултации

Проект на РМС за изменение на РМС № 237/19.03.2021 г. за приемане на Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища

Националната програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ отговаря на необходимостта от повишаване видимостта и значимостта на висшето образование в България и улесняване на неговата дигитална трансформация. В дейностите на националната програма е заложено надграждане на пилотната електронна платформа за онлайн кандидатстване и информиране на желаещите да се обучават в България. За тази цел беше обявена обществена поръчка, която в последствие беше прекратена, защото подадените оферти не отговаряха на предварително обявените условия.

С проекта на Решение се предлага срокът на Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ да бъде удължен от 36 на 60 месеца, което ще гарантира достатъчно  дълъг период, в който отново да бъде обявена обществена поръчка за изпълнението на дейността по надграждане на пилотната електронна платформа за онлайн кандидатстване.


Дата на откриване: 5.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари