Обществени консултации

Проект за изменение на Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост цели да регламентира предоставянето на електронна услуга в областта на издаване на свидетелство за съдимост на неосъждано лице. Издаването ще се извършва по електронен път от Централна база данни "Съдимост", след подаване на заявление в електронна форма на електронния адрес на Министерство на правосъдието и чрез идентифициране на заявителя с електронен подпис.


Дата на откриване: 25.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари