Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

С проекта на Постановление се предвиждат промени в Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) с цел нормативно да бъде регламентирана възможността служителите на АКСУ, извършващи дейности, свързани с контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги да осъществяват своите задължения извън седалището на агенцията.

Липсата на правна уредба на „изнесените работни места“ създава съществени рискове както при изпълнението на служебните задължения на служителите, така и по отношение на спазването и прилагането на редица нормативни документи от агенцията.

С регламентирането в Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги на посочената възможност ще бъде обезпечено изпълнението на нормативно определени ангажименти от агенцията, ще се подобри оперативното изпълнение на задълженията на служителите извън седалището на АКСУ и ще се създадат условия за по-ефективно изпълнение на дейностите, свързани с контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги.


Дата на откриване: 7.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари