Обществени консултации

проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № Iз-751/23.04.2007 г. за провеждане на практическите стажове по време на обучението на курсанти и стажанти в Академията на МВР (необнародвана)

Инструкция рег. № Із-751/23.04.2007 г. за провеждане на практическите стажове по време на обучението на курсанти и стажанти в Академията на МВР (необнародвана) е издадена при действието на отменения Закон за Министерството на вътрешните работи (отм. ДВ, бр. 53 от 2014 г.). С приемането на новия Закон за МВР от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.) се създават нови структури и звена в МВР, което налага отмяната на Инструкция рег. № Із-751/23.04.2007 г., която се явява акт, издаден на отпаднало правно основание (отменения вече Закон за МВР от 2006 г.).


Дата на откриване: 11.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари