Обществени консултации

Проект на План-сметка за приходите и разходите на дейност "Чистота" на такса „битови отпадъци“ в община Николаево за 2023 г.

Проектът съдържа План-сметка за размера на приходите от такса „битови отпадъци“ и  План-сметка за разходи за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година на Община Николаево. План-сметката се одобрява от ОбС Николаево. 

 


Дата на откриване: 12.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Николаево
Дата на приключване: 11.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари