Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № I-13 от 19 януари 2005 г. за охраната на речния участък от държавната граница на Република България и вътрешните водни пътища на Република България (Обн. ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

Наредба № I-13 от 19 януари 2005 г. за охраната на за охраната на речния участък от държавната граница на Република България и вътрешните водни пътища на Република България е издадена на основание чл. 94, ал. 4, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 17 от 2006 г.), който е отменен със Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в Държавен вестник през 2014 г. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за нормативните актове, актът по прилагане на закон губи изцяло или отчасти сила едновременно с пълното или частично отменяване на закона съобразно обсега на отменяването. Същевременно чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове изисква отмяната на нормативен акт да се извърши с изрична разпоредба на отменящ акт. Поради това се предлага изричната отмяна на Наредба № I-13 от 19 януари 2005 г.


Дата на откриване: 13.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари