Обществени консултации

Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г. е разработен за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021-2030 г., съгласно разпоредбите на чл. 13 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26.04.2016 г.). Координацията е възложена на министъра на труда и социалната политика.

Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2023-2024 г. обхваща двегодишен период. Той цели провеждането на единната политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез включените мерки на различни институции и организации, които са структурирани в следните пет приоритетни области:

1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост;

2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите;

3. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения;

4. Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; и

5. Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма.

Изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2023-2024 г. ще се осигурява в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции, както и от алтернативно финансиране от други източници.

Планът е отворен документ, като институциите и организациите могат да изпълняват допълнителни мерки за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Отчитането ще се извърши чрез доклад по равнопоставеността на жените и мъжете.


Дата на откриване: 13.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари