Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е изготвено с оглед приетите изменения и допълнения на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.). 

С предложеното изменение на приложението към Правилника за дейността на НАОА числеността на специализираната администрация в Агенцията е приведена в съответствие с изискванията на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, в сила от 1 юли 2012 г. Тази промяна е в рамките на утвърдената щатна численост на персонала на НАОА.


Дата на откриване: 26.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари