Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на филиал в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас

С проекта на Постановление се предлага откриване на филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас. Откриването на филиала е по предложение на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Мотивите на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за откриване на звеното съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот. Филиалът ще допринесе за социалното и културно развитие на Бургас и региона, ще осигури редица предимства на един от най-динамично развиващите се български градове със значителен прираст на младите жители.

Предвижда се във филиала да се подготвят студенти за придобиване на висше образование в две професионални направления: Музикално и танцово изкуство и Религия и теология. Обучението, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по три специалности от професионално направление Музикално и танцово изкуство за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма и по две специалности от професионално направление Религия и теология за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма.

С откриването на филиала ще се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалностите на филиала ще осигури редица предимства на града и региона, поради което общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база за нуждите на обучението.


Дата на откриване: 25.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари