Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

         Предложените промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) произтичат от измененията и допълненията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), обнародвани в Държавен вестник бр. 21 от 12 март 2021 г. и свързани с предоставянето на право на постоянно пребиваване на чужденци извършили инвестиции или увеличили инвестициите си в Република България.

        С промените правилникът се привежда  в съответствие с актуалните текстове на ЗЧРБ относно актуализираната инвестиционна рамка за предоставяне на право на постоянно пребиваване в Република България, като осигурява изпълнението на заложените цели за подобряване на контрола върху инвестициите. Приемането на предложенията ще подпомогне процесите по привличане на преки чуждестранни инвестиции към икономиката на страната като същевременно ще създаде устойчиви гаранции за наличието и ефекта от тези инвестиции и ще оптимизира контрола върху спазване на законодателството.

       На заинтересованите лица се предоставя срок до 26.11.2022 г. за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: p.stoyanova@mig.government.bg

 


Дата на откриване: 27.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари