Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана

С проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС) се предлага да се измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за Националната служба за охрана ( ППЗНСО ) с разпоредби, които подобряват в организационен план дейността на Националната служба за охрана (НСО) като с някои от тях се извършва прецизиране на текстовете и  имат правно-технически характер.

Целта, която се поставя с предложения проект на ПМС за изменение и допълнение на ППЗНСО, е свързана със синхронизиране и осигуряване на непротиворечивост на правната уредба на подзаконовия нормативен акт с други нормативни актове. 

Причините, поради които се предлага изменение и допълнение на ППЗНСО, са свързани с:

- подобряване в организационен план на дейността на НСО като предложените изменения и допълнения на разпоредби касаят: оптимизиране на броя на охраняваните обекти, които НСО охранява за сметка на своя бюджет; обектите, които са предоставени за управление на службата; въвеждане на съвременно техническо средство при установяване на дисциплинарно нарушение на офицерите и сержантите на НСО за изясняване на обстоятелства и факти с цел постигане на съразмерност при налагане на дисциплинарно наказание;

- актуализиране на разпоредби с цел подобряване на съдържанието им и  сихронизирането им с други действащи нормативни актове.

В срока за предложения и становища могат да се изпращат на електронна поща: nso@nso.bg

 


Дата на откриване: 27.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари