Обществени консултации

Изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

С Постановлението се въвеждат изменения и допълнения на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г.

Измененията и допълненията в тарифата предвиждат промени в размера на таксите, съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. В допълнение, за всички услуги, за които е налице многоетапност на процеса по предоставяне на услугата, в тарифата са определени такси за всеки етап от услугата, на който тя може да бъде прекратена. По този начин се предотвратява възможността икономическите оператори и другите заявители на услуги да заплащат държавна такса за неизвършени от администрацията на ДАМТН действия по предоставянето на услуги.

Постановлението предвижда и незначителни изменения и допълнения на наредбите за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, които са свързани с посоченото по-горе заплащане на държавна такса за всеки етап от услугата, на който тя може да бъде прекратена.

Предвижда се Постановлението да влезе в сила от 1 януари 2013 г.

 


Дата на откриване: 29.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 15.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари