Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

С предложените изменения и допълнения в проекта на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация се внася конкретика в сроковете за подаване на заявление за допускане до изпит и в сроковете за подаване на  заявление за избор на начина за явяване на изпит - писмена работа по изпитна тема, писмен тест или защита на дипломен проект. Подобряват се процесите, свързани със съставянето на изпитния тест. Постига се яснота по отношение на организирането и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект като единна теоретико-практическа разработка.

Предложените изменения и допълнения на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация влизат в сила от учебната 2023-2024 година, с изключение на разпоредбите, регламентиращи анонимността на  задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, начина на съставяне на изпитния тест,  възможността да бъде разширен кръгът на лицата, които могат да бъдат ръководители консултанти. Предприетият поход за частично отлагане на влизането в сила на Наредбата осигурява предвидимост при организирането и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация за учебната 2022-2023 година.


Дата на откриване: 28.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари