Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките

С проекта на Постановление на Министерския съвет се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2021/903 на Комисията за изменение на Директива № 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфични гранични стойности за анилин в някои детски играчки. С проекта на Постановление се допълва приложение № 5а от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, като се определят гранични стойности за анилин. Тези изисквания следва да се прилагат от 5 декември 2022 г.


Дата на откриване: 2.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 2.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари