Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за определяне на условията, реда и механизма за функционирането на Системата за управление на националните инвестиции

Проект на Постановление на МС за определяне на условията, реда и механизма за функционирането на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ)

 

Системата улеснява процеса по кандидатстване за финансиране и отчитане изпълнението на проектите. Тя способства за ефективно и ефикасно управление на публичните национални средства, намалявайки административната тежест и разходи, спестявайки разходи за разработване на индивидуална ИТ система за всяка отделна организация или ведомство. СУНИ осигурява цялостен безхартиен процес на кандидатстване и отчитане от страна на бенефициенти.

Чрез СУНИ всеки заинтересован може да кандидатства, отчете или да провери лесно и бързо възможностите за осигуряване на националните инвестиции. Поставя се единна структура на формулярите за кандидатстване, дава се възможност за подаване на проекти от всички краища на света и се надгражда доверието в държавните структури.

 


Дата на откриване: 2.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари