Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност (обн. ДВ, бр. 102 от 2014 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 73 от 2015 г. и бр. 75 от 2017 г.)

Необходимостта от изменение на Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност произтича от това, че действащата разпоредба на чл. 59, ал. 2 от нормативния акт дава възможност за умишлено неизвършване на справки за лица или пътни превозни средства чрез ОДЦ/ОДЧ, с което се създават условия за корупционно поведение на служителите. С предлаганата промяна се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт по начин, който да осигури на еднозначното изпълнение на разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от инструкцията, без възможност за субективизъм от страна на изпълнителите. С приемането на изменението на Инструкция № 8121з-929/02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност ще се премахне възможността на нарядите, осъществяващи патрулно-постова дейност, умишлено да не извършват справки за лица или пътни превозни средства чрез ОДЦ/ОДЧ, като по този начин ще се минимизира рискът от корупционно поведение сред тях.


Дата на откриване: 3.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари