Обществени консултации

Проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария

В проекта на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария са отразени промените в областта на аварийното планиране и готовност в глобален мащаб. Обособени са пет категории на аварийна готовност, прецизирани са определенията на зоните за аварийно планиране, въведени са изисквания и критерии за взимане на решение за прекратяване на аварията, въведени са основни дозови критерии и оперативни нива за реагиране по отношение прилагането на защитни мерки при авария и са прецизирани изискванията за разработване на вътрешен авариен план. Разработени са изисквания за разработване на авариен план за превоз на радиоактивни вещества.

Приемането на новата Наредба цели да се повиши ефективността на дейностите, свързани с планиране и готовност при ядрена и радиационна авария. Въведените ясни изисквания при разработването на авариен план за превоз ще осигурят яснота при изготвянето му за лицензиантите и прозрачност на регулаторната дейност.


Дата на откриване: 3.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 4.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари