Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с ПМС № 300 от 2010 г.

 

С предложения проект на Постановлението в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2012/7/ЕС на Комисията от 2 март 2012 година за изменение, с цел адаптирането към техническия прогрес, на част III от приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (OB, L 64, 3.3.2012 г., стр. 7—8). Директивата е приета от Европейската комисия, в съответствие със становището на Комитета за безопасност на играчките, което се базира на изнесени данни, свързани с достижения на науката.


Дата на откриване: 30.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 18.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари