Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Кожни и венерически болести“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички проблеми по кожата, ноктите и косата. Специалността има медицински и хирургически аспекти. Дерматологията е наука, която изучава болестите на кожата и нейните придатъци, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Причините за промяна на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с необходимостта от актуализиране на лекарствената терапия за лечение на Атопичен дерматит и Псориазис.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти за заболяванията Атопичен дерматит и Псориазис, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с кожни и венерически заболявания.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg   

 


Дата на откриване: 5.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари