Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.)

 

С проекта се цели създаване на по-добра организация на изпитите за придобиване право на лов, като се дава възможност и за втора изпитна сесия, а в същото време се гарантират достатъчни познания в ловностопанската дейност, биология и екология на дивеча, както и безопасност при провеждането на ловните излети. Друга важна цел е финансиране на дейностите по стопанисване на дивеча и изпълнение на мерките за превенция и борба с последиците от болести по дивеча.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 dangelova@iag.bg

 


Дата на откриване: 9.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари