Обществени консултации

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С проекта се цели привеждане в съответствие на Инструкция № И-5 от 15.05.2018 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с изпълняваните съвместни дейности от Министерството на отбраната и Националната служба за охрана при положение на война, военно положение или извънредно положение.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 14.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари