Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

С проекта се предлага удължаване на срока за изпълнение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС), одобрена с  Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирана с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. и  Решение № 855 на Министерския съвет от 2021 г.

В рамките на компонент „К2. Електрически превозни средства и водородна мобилност“ се разработва демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега „батерия/горивна клетка“. Разработването на хибридни системи е най-бързият и ефективен подход за начално навлизане на водородните технологии в електромобилността чрез демонстрационни проекти и финансова подкрепа. Така ще се осигури и нова национална експертиза в областта на водородната мобилност.

Удължаването на програмата с една година е необходимо, за да бъдат завършени оставащите дейности, свързани с изпълнението на сложната поръчка по доставка и интеграция на водородно задвижване за 1 бр. тролейбус, което няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета за наука.


Дата на откриване: 15.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 15.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 ноември 2022 г. 06:53:05 ч.
grainis

Водород ? Забравете !

Технологията Водородна Горивна Клетка е позната и внедрена отдавна, но така и не виждаме да получава широко разпространение.

Някой знае ли дали у нас има поне един водороден автомобил и зарядна станция ?

В света пласмента на водородни автомобили е в пълен застой, докато EВ-технологията процъфтява.

В тази връзка е непонятно упорството и комичните усилия които разни чиновници у нас полагат, опитвайки се да пробутат тази извънредно опасна и скъпа за придобиване и поддръжка технология .

Дори по едно време се заговори за цели "водородни долини" у нас, която възбуда слава богу постепенно утихна, когато съответните промотъри се поограмотиха относно проблемите с течовете и безопасността (направо казано невъзможността) за транспорт на водород по тръбопроводи .

С над 20-годишния опит с водород зад гърба си, екипът на Грейнис ООД Водород България настоява, че водородът не е бъдещето на алтернативните горива - той е извънредно опасен и скъп за добив, складиране и съхранение .

Като една чудесна алтернатива предлагаме, съвместно с Института за Биомаса и Биогорива - ибб.алле.бг , технологията за добив на Зелено ОФО-Биогориво - офомобиле.алле.бг - напълно безопасно, стерилно-чисто, свръхевтино, и 100% карбон-неутрално, произведено от бързорастящи организми, лесно и безопасно за производство и транспортиране по тръпбопроводи или в бутилки, резервоари и цистерни с ниско налягане .

Това НЕ Е РЕКЛАМА, а ефективно и възможно най-евтино решение на тежките проблеми на сгромолясващата ни се и затъваща в дългове икономика - като енергийната криза, замърсяването на въздуха, водата и почвите, ценовия шок и все по-притискащата ни бедност и демографско заличаване като нация.

16 ноември 2022 г. 06:56:42 ч.
grainis

Водород ли ? Забравете !

Технологията Водородна Горивна Клетка е позната и внедрена отдавна, но така и не виждаме да получава широко разпространение.

Някой знае ли дали у нас има поне един водороден автомобил и зарядна станция ?

В света пласмента на водородни автомобили е в пълен застой, докато EВ-технологията процъфтява.

В тази връзка е непонятно упорството и комичните усилия които разни чиновници у нас полагат, опитвайки се да пробутат тази извънредно опасна и скъпа за придобиване и поддръжка технология .

Дори по едно време се заговори за цели "водородни долини" у нас, която възбуда слава богу постепенно утихна, когато съответните промотъри се поограмотиха относно проблемите с течовете и безопасността (направо казано невъзможността) за транспорт на водород по тръбопроводи .

С над 20-годишния опит с водород зад гърба си, екипът на Грейнис ООД Водород България настоява, че водородът не е бъдещето на алтернативните горива - той е извънредно опасен и скъп за добив, складиране и съхранение .

Като една чудесна алтернатива предлагаме, съвместно с Института за Биомаса и Биогорива - ибб.алле.бг , технологията за добив на Зелено ОФО-Биогориво - офомобиле.алле.бг - напълно безопасно, стерилно-чисто, свръхевтино, и 100% карбон-неутрално гориво, произведено от бързорастящи организми, лесно и безопасно за транспортиране по тръпбопроводи или в бутилки, резервоари и цистерни с ниско налягане .

Това НЕ Е РЕКЛАМА, а ефективно и възможно най-евтино решение на тежките проблеми на сгромолясващата ни се и затъваща в дългове икономика - като енергийната криза, замърсяването на въздуха, водата и почвите, ценовия шок и все по-притискащата ни бедност и демографско заличаване като нация.