Обществени консултации

Проект на ПМС за изм. на ПМС № 215 от 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване

 

С проектът се цели да бъде намален рискът от неусвояване на ресурс от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., да се предостави възможност на всички общини, отчели документите си пред Държавен фонд „Земеделие“ да ползват от средства по безлихвен заем за погасяване на задълженията си по изпълнение на дейности по одобрени проекти за финансово подпомагане по програмата в рамките на календарната година.

 

 Отговорна структура:

 Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието

 Електронни адреси:

 Vanya_Slavyanova@dfz.bg и Emiliya_Radeva@dfz.bg   

 


Дата на откриване: 15.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари