Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи се предлагат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 година относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн и Регламенти (ЕС) 2019/817 и 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година, с които е създадена рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите, визите, полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията. Определя се компетентният национален орган в Министерството на вътрешните работи, който ще изпълнява функции по отношение механизмите за превенция и контрол върху терористично онлайн съдържание, разпространявано от доставчиците на хостинг услуги. Създава се правна възможност полицейските органи да използват оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС за целите на установяване на самоличността на лица.


Дата на откриване: 16.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари