Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз

Проектът на постановление има за цел създаването на нормативна уредба  на отношенията във връзка с координацията в Република България на действията на националните органи по прилагането на ограничителните мерки, приети с актове на Европейския съюз на основание чл. 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и въвеждането на единна институционална структура по въпроси, свързани с прилагането на санкциите, работеща при кратки срокове и ясно дефинирани процедури в услуга на гражданите и действащите в Република България икономически оператори.

Отговорна дирекция:“Европейски въпроси и икономически анализи”
E-mail:ecfinpol@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари