Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие

С проекта за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие се изясняват и прецизират процедурите по подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции, което е функция на Регионалните съвети за развитие съгласно чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР.

Срокът за обществено обсъждане на предлаганите изменения и допълнения е 14 дни, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове от датата на публикуването.


Дата на откриване: 18.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 ноември 2022 г. 15:35:44 ч.
bboy4

Регионално развитие и региони в Европа на ниво НУТС-2

Поредно правителство не прави нищо по една от най-важните необходими реформи по отношение на регионалното развитие в България.  Държавата ни е единствена от страните в центална и източна Европа които изпълняват критериите и все още не е обособила столицата си в самостоятелен икономически регион. Предлагам ново разпределение на икономическите райони за планиране а България както следва:

1. Дунавски

2. Черноморски

Тези два нови региона ще са в границите на сегашния BG3 / NUTS1. 

3. София + София област

4. Рило-Родопски / Юг-Югозапад

Тези два нови региона ще са в границите на сегашния BG4 / NUTS1.