Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Необходимостта от промяна на Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия произтича от потребността разпоредбата на чл. 24 от наредбата да придобие пълнота във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) съгласно, който лицата, получили разрешение за търговия с взривни вещества, с оръжия, с боеприпаси и с пиротехнически изделия, са длъжни да водят регистър, който съдържа информация за име и адрес на лицето, което е получило взривни вещества, оръжия, включително оръжия по чл. 4, ал. 7 от ЗОБВВПИ (неогнестрелни оръжия), боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, както и фойерверки от категории F2 и F3, в количества, ненадвишаващи тези по чл. 53 от ЗОБВВПИ. Необходимо е и прецизиране на Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1, т. 3 от наредбата в съответствие с чл. 8, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“, „в“ и „г“ от ЗОБВВПИ. С приемането на изменение и допълнение на Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия ще се постигне съответствие на нормативния акт с разпоредбите на ЗОБВВПИ.


Дата на откриване: 18.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари