Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори определя изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори. Регламентира задълженията на икономическите оператори, в т.ч. на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, лицата, които извършват продажба на батерии и акумулатори, и лицата, занимаващи се със събиране, рециклиране или друг вид третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори. Въведени са и разпоредби относно изисквания към организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, които изпълняват задълженията си индивидуално, включително задължението им за създаване на системи за разделно събиране и рециклиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори.


Дата на откриване: 2.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.11.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 ноември 2012 г. 17:14:52 ч.
ironhorse

Забележки

Не сте конкретизирали как ще се отчитат предадените количества НУБА по чл.39. Ако от ДАИ спрат камион с НУБА, от къде шофьорът ще покаже документ за произход, а за транспортни карти и дума не става. ПРЕДЛАГАМ: да има приложение в наредбата (декларация) за предадени от обекта-магазин количества и вид НУБА на организацията или инд. изпълняваща задължение юр. лице. В Преходни и заключителни разпоредби се дават описания на използваните термини. Моля всички да се уеднакваят с Параграф 1 от ЗУО, иначе ще стане истинска каша ! Пример: Правилно т.17 и 18 Не правилно т.22, т.29 Уточнете: т 14 и т. 24 са едно и също Описанието на т. 14 трябва да е като в ЗУО !!!