Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централно военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

Тарифата за таксите, събирани от Централно военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) е одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 30.07.2012 г. и оттогава не е актуализирана.

Икономическата обстановка в страната от 2012 г. значително се промени, като:

- минималната работна заплата от 290 лв. поетапно се е повишавала и през 2022 г. е 710 лв., което е увеличаване с приблизително 245%;

- минималната пенсия от 145 лв. се повиши до 467 лв., което е увеличение с 322%;

- средната работна заплата от 618,06 лв. е вече 1730 лв., което е увеличение с 280%.

Предвид това е необходимо и актуализиране на Тарифа за таксите, събирани от Централно военно окръжие и подчинените му териториални структури по ЗРВСРБ.

В процеса на подготовка на проект на тарифа е направен финансов разчет, съгласно Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление на Министерския съвет № 1 от 05.01.2012 г. Изготвен е финансов разчет, който е съобразено, че размерът на таксата е детерминиран от преките разходи за услугата и непреките разходи за предоставяне на услугата. 

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 21.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари