Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на реда и условията за изпълнение на Резерва за приспособяване във връзка с последиците от БРЕКЗИТ

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/1755 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2021 година за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (ОВ, L 357/1 от 08.10.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/1755) и Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1803 на Комисията от 8 октомври 2021 година за определяне на предварително разпределените суми за всяка държава членка от ресурсите от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит и на минималния размер на подкрепата за местните и регионалните крайбрежни общности от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит (Резерва) за Република България е разпределена сума в размер на 15 372 864 евро.
С оглед необходимостта от своевременното организиране на процеса по предоставяне на подкрепа от Резерва следва да се определят нормативно редът и условията за изпълнение на Резерва в Република България.
С проекта на постановление се регламентират допустимостта на разходите за мерки, финансирани от Резерва, редът за предоставяне на финансиране от Резерва, за верифициране на разходите и извършване на плащанията към получателите на финансирането.


Дата на откриване: 23.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари