Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 19 януари 2021 година

Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, приета с Решение № 47 на Министерския съвет от 19 януари 2021 година, отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на високо качество на образованието с акцент върху квалификацията на преподавателите във висшите училища, подготвящи учители.

Поради редица обективни причини, включително поради продължаващата през цялата 2021 година извънредна епидемиологична обстановка, причинена от вируса на SARS-CoV-2, част от предвидените през 2021 година дейности не бяха осъществени и средствата за тях не бяха изразходвани.

С проекта на Решение се предлага срокът на действие на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ да се удължи с 12 месеца.


Дата на откриване: 24.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари