Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи предвижда да бъде регламентирано, че за преназначаване на служител в звената по чл. 44 от Закона за Министерството на вътрешните работи и в дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ от длъжности с друго направление на дейност кандидатите следва да преминат през конкурентен подбор, включващ психологично изследване и изследване за физическа годност. В тази връзка трябва да бъде уредено и това, че само, когато служителите успешно са завършили специализираното си обучение се преназначават на длъжностите, за които са кандидатствали, а за периода на провеждането му служителят заема длъжността по силата на временно преназначаване.


Дата на откриване: 30.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари