Обществени консултации

Проект на Наредба за психологическо осигуряване в Служба „Военно разузнаване”

Промени в организационната структура на Служба „Военно разузнаване“, които изискват и промяна във функциите и състава на отделни структури, преминаване на структурни звена от една структура към друга, обособяване и разграничаване по функционален, линеен или друг признак на някои от дейностите между отделни структури.

Преминаването на част от дейностите по психологическото осигуряване в Службата - организирането и осъществяването на психологически и полифизиографски изследвания, към новосъздадено структурно звено от състава на структурата, която отговаря за вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативната дейност на Службата.

Загуба на актуалност на част от разпоредбите на сега действащата Наредба № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическото осигуряване и полифизиографските изследвания в Служба „Военно разузнаване“.

Подробна регламентация на процеса по психологическото осигуряване в Служба „Военно разузнаване“ се предлага в Приложение № 1, 2 и 3 към Наредбата (секретно).

Проектът се публикува за срок от 30 дни


Дата на откриване: 2.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари