Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство ...

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

С приемането на наредбата се очаква да се:

- гарантира производството и предлагането на висококачествени биологични продукти на територията на Република България, чрез промяна на условията и реда за прилагане на правилата за биологично производство, етикетирането и контрола на биологични продукти и продукти произведени при преход към биологично производство;

- осигури пълна функционалност на електронните регистри свързани с биологичното производство;

- ограничат възможностите за системни нарушения и повиши ефективността на контролната дейност на контролиращите лица и официалния контрол.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Биологично производство“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 IBeshkova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 2.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 16.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари