Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи предвижда да бъдат прецизирани разпоредите за провеждане на етапа „Изпит за заемане на длъжности, определени за разследващи полицаи“ в конкурси за назначаване на държавна служба за длъжности за разследващи полицаи в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, с оглед натрупания практически опит.


Дата на откриване: 5.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 декември 2022 г. 15:49:43 ч.
Shopa

Становище

§ 1. В чл. 15, ал. 1, т. 6 се изменя така: „6. извършват изучаване на факти и обстоятелства, свързани с кандидата, чрез проверки в информационните фондове на МВР и по местоживеене и предоставят информацията на ръководителя на експертната група за психологично изследване преди психодиагностичното интервю и на конкурсната комисия преди началото на етапа „Заключително интервю“;

Тъй като МВР разполага с огромен брои информационни фондове, би трябвало да се конкретизира в кои информационни фондове на МВР  да се извърши проверката, както и методиката за нейното извършване.

Проверката по местоживеене допълнително възлага административна дейност на районният инспектор, и в повечето случай тя се извършва проформа. Също така не е упоменато да ли се извърши по постоянен адрес или по настоящ адрес.Проверката е безпредметна тъй като всичката информация за кандидата е налична във информационните фондове на държавата.

Предлагам да се конкретизират фондовете в който да  се извършва проверка по съответната методика и да отпадне проверката по местоживеене.

Също така, във връзка с Чл. 2 (1) от  ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, трябвало да отпадне изискването на документи от кандидатите, които могат да се съберат по служебен път.

Чл. 5. (1) т.5 да придобие следният вид:

5. звената "Човешки ресурси", в които се подават документите за участие в конкурса и електронна поща за подаване на документи по електронен път чрез КЕП;