Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Разработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. цели осигуряването на равнопоставеност на разработени инвестиционни проекти, за които преди влизане в сила на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. е вложен проектантски труд и средства на възложителите. С направените изменения в наредбата ще се предостави възможност проекти, които се намират в заварено положение като разработени и внесени за съгласуване със специализираните контролни органи по чл. 144, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от ЗУТ до 18.11.2022 г., да могат да бъдат внасяни за одобряване от компетентните органи по ЗУТ, в съответствие с нормите на отменената Наредба № 7 от 2005 г. за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.).

 


Дата на откриване: 5.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари