Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.

Чрез нормативните промени се прецизират правилата относно организацията на дейността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Предвижда се привеждане на протоколната дейност в съответствие с изискванията на Закона за администрацията и структурирането ѝ към дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“. Допуска се използването на резерва от неразпределени по структурите щатни бройки да се използва при обоснована необходимост и в случаите, когато в съответната структура има незаети щатни бройки, но след разрешение от министъра на вътрешните работи. Създава се възможност при възникнала необходимост, министърът на вътрешните работи със своя заповед да сформира екипи от служители от структурите на МВР за изпълнението на конкретни задачи. Допълват се специфичните изисквания за назначаване на държавни служители със статут по Закона за държавния служител за изпълнението на дейности, свързани с управлението на имоти и вещи - държавна собственост.


Дата на откриване: 9.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари