Обществени консултации

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2023 г.

На основание чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС и чл.28, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост на Общински съвет - Белене, кметът на Община Белене Милен Дулев кани всички граждани на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 Г.

Писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите се приемат в срок до 13.01.2023 година (петък) по електронната поща на Община Белене: obshtinabl@abv.bg, и obshtina@belene.egov.bg. в деловодството на общината, както и чрез Държавна агенция “Електронно управление“ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 


Дата на откриване: 12.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 13.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари