Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за създаване на Съвет за икономически анализи

Създаването на Съвет за икономически анализи има за цел да постави основите на процес на постепенно и устойчиво осигуряване на българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка при вземането на стратегически и дългосрочни икономически решения. Съветът ще оценява дългосрочните предизвикателства пред българската икономика и ще отправя предложения за най-подходящите политики за тяхното преодоляване. Той ще има съвещателен характер и ще включва икономисти от академичната общност, включително от престижни международни университети.


Дата на откриване: 14.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 декември 2022 г. 13:12:47 ч.
Alex

Управление и цензура

https://pogled.info/bulgarski/upravlenie-i-tsenzura.150167

24 декември 2022 г. 12:41:57 ч.
reformatorkata

Липса на реално правно основание и мотив за създаване

Създаването на Съвет за икономически анализи като действащ консултативен орган на правителството, би следвало да бъде съобразено със Закона за администрацията (вж. чл. 21, чл. 22, чл. 22 а., чл. 22 б. от ЗА).

Според чл. 21 е възможно създаването на съвети, в които членуват или само споменатите държавни органи и/или представители на неправителствени организации, което води до мисълта, че експертиите от академичната общност задължително трябва да бъдат едно от двете, за да бъде спазен ЗА. Председателят пък трябва да бъде или министър-председателя или друг член на правителството според ал. 2. Най-основен правен пропуск в проекта на акта е неспазването на изискването за създаване на консултативния орган с постановление, а не с решение.

Не смятам, че в доклада е достатъчно мотивирането за създаване на съвета. Съществен въпрос е: При положение, че вече имаме създадени и функциониращи няколко съвета (напр. Икономически и социален съвет, Национален икономически съвет, Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката) в икономическата сфера, които също приемат експертни анализи и становища в тази област, защо е нужен точно този на държавата? Ако дадете аргументиран отговор на на въпроса, ще получим реален мотив.